Afspraak maken?

Wegens COVID-19 hebben wij een aangepaste afspraak pagina!
Due to COVID-19 we have a custom appointment page!

Heeft u COVID-19 klachten zoals bijv. verkoudheid, hoesten, niezen, koorts of is er iemand binnen uw gezin ziek?

Do you have COVID-19 complaints such as for example cold, cough, sneezing, fever or is someone in your family sick?