PRIVACY

Dit is de privacy verklaring van Blur, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK te Enschede onder nummer 61694495. Deze privacy verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Blur door middel van het klanten systeem van Blur en de verwerkingen via onze website blurhairstudio.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Blur respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Blur. U dient zich ervan bewust te zijn dat Blur niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Blur, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klanten systeem van Blur en wordt gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Blur worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Blur. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Blur. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Blur. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email. 

BEWAARTERMIJN

Blur bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

WIJZIGINGEN

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Blur. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

CONTACTGEGEVENS

Blur Hairstudio
KvK nummer 61694495
Van Loenshof 34a
7511 HH Enschede
Telefoon (053) 574 69 95
Internet: www.blurhairstudio.nl
Email: info[@]blurhairstudio.nl

LINKS

Blur staat in geen geval garant in voor de inhoud van de websites van derden die bezocht kunnen worden via een link op deze site.